Ankara Antlaşması Vizesi

Güncelleme Tarihi: 2019-04-19 07:42:09

Ankara Antlaşması diğer adıyla ECAA (European Community Association Agreement), 1963 yılında Türkiye ile dönemin Avrupa Birliği ülkeleri arasında imzalanmıştır.

Ankara Antlaşması Vizesi

1973 yılında İngiltere'nin AB'ye dâhil olmasıyla beraber İngiltere'nin kabul etmiş sayıldığı Ankara Antlaşması'nın en önemli maddelerinden bir tanesi "antlaşma dâhilinde bulunan ülkeler arasında bulunan o günkü uygulamaların Ankara Antlaşması devam ettiği sürece geçerliliğini koruyacağı" maddesidir.Bu bağlamda Türkiye ve İngiltere arasında o dönemde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sermaye şartı olmaksızın, serbest meslek sahibi olarak İngiltere'ye yerleşme ve kendi işini kurma imkânı veren uygulama da Ankara Antlaşması kapsamı içerisinde kaldı. Ayrıca bu uygulamaların geçerliliğinin korunması Ankara Antlaşması'nın hükümleriyle garanti altına alınmış oldu.

Bir süre devam eden bu uygulama ilerleyen yıllarda İngiliz Hükümeti tarafından durduruldu ve İngiltere'de iş kurmak isteyen yabancılara 200.000 Sterlin sermaye, en az B1 seviyesinde İngilizce bilme ve İngiltere'de ikamet eden en az 2 kişiye istihdam sağlayabilme gibi şartlar getirildi. Bu şartların getirilmesinin nedeni, İngiltere'de kendi işinin sahibi olarak çalışmak ve yaşamak isteyenlerin İngiltere'ye girişleri sınırlandırmaktı.

Bu uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayamayacağı yönünde İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) aleyhine açılan dava Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları lehine sonuçlandı (1999). İngiltere İçişleri Bakanlığı(Home Office)'nın davayı temyiz etmesi de kararı değiştirmedi. Sonuç olarak İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak kendi işini yapabilecek ve hayatını sürdürebilecek kadar mesleki tecrübe, dil bilgisi ve maddi yeterliliğe sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İngiltere'ye Ankara Antlaşması Vizesi dâhilinde gidebilme hakkına yeniden sahip oldu. Ayrıca 4 yılın sonunda Süresiz Oturum İzni ve toplamda 5 yılın sonunda İngiliz vatandaşlığı almak gibi geniş kapsamlı göçmenlik haklarına en kısa sürede ulaşabilmehakkına tekrardan kavuşmuş oldu.

Yukarıda bahsedildiği üzere İngiliz hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu hakları geri vermek durumunda bırakıldı ve yine bu sebepten ötürü yapılan Ankara Anlaşması Vizesi başvurularını oldukça önyargılı bir şekilde incelemekte, gördüğü en ufak bir hata veya eksiklikte retkararı vermektedir. Ancak bu ret kararı yapılan itirazlarla olumlu sonuca dönüşebilmektedir. Bu bağlamda Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunu bir uzman yardımıyla yapmak başvurunun olumlu sonuçlanması ve herhangi bir sebeple alınan vize reddi sonucu yapılabilecek itirazlarla haklılığın kanıtlanması ve sonucun olumlu kararla değiştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

 

Ankara Anlaşması Vizesi başvuruları için 5 temel kriter vardır. Bu kriterler kısaca şunlardır;

 1. Serbest meslek sahibi olarak yapılacak işin belirlenmesi ve bu işin objektif olarak "serbest meslek" olarak tanımlanabilmesi.
  Herhangi birinin sorumluluk ve/veya kontrolü altında olmadan, çalışma saatlerini kişinin kendisinin belirlediği, gelir garantisi veya sabit bir gelir olmadan müşterilere sağlanan mal veya hizmet karşılığı gelir sağlanan, gelir vergisive sosyal kurum primlerinin kişinin kendisi tarafından ödendiği işler "serbest meslek" olarak adlandırılır.
 2. Serbest meslek sahibi olarak yapılmak istenen iş ile ilgili yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu gösterilebilmek.
  Aşçılık sertifikası, ustalık-kalfalık belgeleri, web tasarım kurs bitirme sertifikaları, daha önceki ticaret veya meslek odaları kayıtları, meslek içi eğitim sertifikaları, kişi üniversite mezunuysa diploma ve transkripti vb. belgelerle işi kurabilecek ve sürdürebilecek seviyede mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olduğu gösterilebilir.
 3. İşi başlatabilecek ve kâra geçilene değin İngiltere'deki hayatı idame ettirebilecek kadar ve kaynağı açıkça ispat edilebilecek sermayeye sahip olmak.
  Ankara Antlaşması Vizesi başvurularında sağlanması gereken genel geçer bir asgari sermaye şartı yoktur. Bahsedilen sermaye şartı işi başlatabilmenize yetecek miktardaki sermayedir ki bu da her bir iş için farklılık göstermekte olup her bir başvuru için özel olarak hesaplanmaktadır.
 4. İşi ve İngiltere'deki hayatı sürdürebilecek derecede İngilizce bilmek.
  Ankara Anlaşması Vizesi başvurularında sağlanması gereken genel geçer bir asgari dil seviyesi şartı yoktur. Bahsedilen dil şartı İngiltere'de kurulacak işi ve hayatı sürdürebilecek seviyedir ki bu da her bir iş alanı ve kişiye göre farklılık göstermekte olup her bir başvuru için özel olarak belirlenmektedir.
 5. İngiltere'de serbest meslek sahibi olarak yapacağınız işin sizin ve ailenizin yaşam masraflarını karşılayabilecek olması.
  Ankara Antlaşması Vizesi başvurularında sağlanması gereken genel geçer bir asgari gelir seviyesi şartı yoktur. Bahsedilen gelir miktarı sizin ve size bağımlı aile bireylerinin (eş ve 18 yaş altı çocuklar) yaşam masraflarını karşılayabilecek gelir seviyesidir ki bu da aile üyelerinin yaşam standartlarına göre farklılık göstermekte olup her bir başvuru için özel olarak hesaplanmaktadır.

Ankara Anlaşması Vizesi başvurularının bir uzman danışmanlığında yapılması hem başvurunun olumlu sonuçlanması hem de herhangi bir sebeple karşılaşılabilecek vizenin reddi durumuna itiraz ederek sonucun olumluyla değiştirilebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Firmamızla irtibata geçmeniz halinde İngiltere ve Türkiye’de bulunan ofislerimizdeki uzman danışmanlarımız gerek Türkiye’den yapacağınız ilk başvurunuzda gerekse de İngiltere’den yapacağınız uzatma başvurularınızda size yardımcı olacaktır. Bu İngiltere vizesi türü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve dosyanızı İngiltere Göçmenlik Hukuku konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hazırlamak için İngiltere Vizesi Danışmanlık Hattı vasıtasıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.  

"Ankara Antlaşması Vizesi" sayfası 15383 defa okundu